English text below.

Japanse drums door en voor vrouwen

In Japan was taiko (Japanse trommel) oorspronkelijk een instrument voor "mannen" en werd voor religieuze, feestelijke of burgerlijke aangelegenheden gebruikt. Vanaf de 18de Eeuw mochten geisha’s of hofdames op kleine trommels de Gagaku begeleiden in het keizerlijke paleis. Er kwam verandering in de taikowereld, dankzij D. Oguchi. Hij had ook algemene percussie gestudeerd en was een groot jazz liefhebber. Zo ontstond de echte "performing art" met verschillende ritmes en meerdere types van taiko.

Rond 1990 waagden in Japan ook vrouwen zich aan de taiko, zowel voor het performen als het componeren. Het zijn voor die vrouwelijke pioniers, die zich losmaakten van de tot dan toe verplichte onderdanigheid, dat wij als Europese taikospelers alle eer willen betuigen. Ons eerbetoon omvat een selectie van vrouwelijke creaties uit Japan, aangevuld met Westerse vrouwelijke componisten of herwerkte traditionele composities voor ons repertoire, die we tijdens Vrouw-gelinkte evenementen performen. Daarom noemen we ons "vrouwenproject" Ladies First : Josei Yùsen (metafoor : respect voor vrouwen) waarbij onze mannelijke taiko performers zich dikwijls zullen aansluiten.

Taiko, with and for women

In Japan, taiko (Japanese drum) was originally an instrument for "men" and was used for religious, festive or civil occasions. From the 18th century, geishas or ladies-in-waiting on small drums were allowed to accompany the Gagaku in the imperial palace. The taiko world changed, thanks to D. Oguchi. He had also studied general percussion and was a great jazz enthusiast. This created the real "performing art" with different rhythms and on several types of taiko.

Around 1990, women also ventured into the taiko in Japan, both for performing and composing. It is for those female pioneers, who broke free from the hitherto obligatory submission, that we as European taiko players want to pay all our respects. Our tribute consists of a selection of female creations from Japan, supplemented with Western female composers or reworked traditional compositions for our repertoire, which we perform during Female-linked events. That's why we call our "women's project" Ladies First : Josei Yùsen (metaphor : respect for women) which our male taiko performers will often join.